Grupa Apator specjalizuje się w produkcji urządzeń związanych z opomiarowaniem gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych.

 

Apator SA, Toruń

Przychody 2016 r.: 265 389 tys. zł

Wynik netto 2016 r. 77 709 tys. zł

Prezes: Mirosław Klepacki

 

W skład grupy wchodzi kilkanaście spółek krajowych i zagranicznych, ale nominując do nagrody wzięliśmy pod uwagę notowaną na GPW spółkę Apator SA. W 2016 r. grupa zanotowała 870,19 mln zł przychodów oraz 64,12 mln zł zysku netto. Wyniki te były lepsze niż osiągnięte w 2015 r. – obroty wzrosły o 13 proc., natomiast czysty zarobek poprawił się o 2 proc. Dźwignią wzrostów Apatora był segment pomiarowy, w tym szczególnie dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych.

Ten rok przyniósł Apatorowi kolejne wzrosty. Po trzech kwartałach 2017 r. przychody grupy sięgnęły 671 mln zł i były o 10 proc. wyższe niż przed rokiem. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w tym czasie o 33 proc., do 45,2 mln zł. Zarząd szacuje, że w całym 2017 r. Apator wypracuje przychody na poziomie 900 – 950 mln zł, natomiast zysk netto zmieści się w przedziale 60 – 65 mln zł.

Apator od lat silny nacisk kładzie na ekspansję zagraniczną. W tym roku głównym motorem wzrostu eksportu były kontrakty w segmencie opomiarowania. Do wzrostu sprzedaży i wyników tego segmentu w głównej mierze przyczyniła się sprzedaż gazomierzy i ciepłomierzy w krajach Unii Europejskiej, w tym w Wielkiej Brytanii i Holandii, a ponadto w Etiopii. Zarząd Apatora spodziewa się, że dywersyfikacja geograficzna działalności grupy będzie postępować i to właśnie kontrakty zagraniczne będą głównym czynnikiem wzrostu skali biznesu.

Równolegle producent liczników pracuje nad nowymi produktami i rozwojem własnych technologii. To pozwoli mu osiągać wyższe marże na kontraktach. Przykładem są ultradźwiękowe wodomierze, które spółka chce sprzedawać w Europie Zachodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w USA.

Barbara Oksińska