Przetwarzanie odpadów w czasach, gdy kwestie ekologii i ochrony naturalnego środowiska stają się kluczowe, to coraz lepszy biznes. Korzysta na tym spółka z Mławy, która wytwarza z nich m.in. paliwo RDF.

 

Novago sp. z o.o., Mława

Przychody ze sprzedaży 2016 r. – 131 139 tys. zł

Wynik netto 2016 r. – 24 031 tys. zł

Dyrektor zarządzający: Karol Dąbrowski

 

Funkcjonująca od 1992 r. Novago Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie czterech województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego i ma 6 zakładów przetwarzania odpadów w Polsce. Od 2016 r. większościowym udziałowcem spółki jest China Everbright International Limited. Jest to wiodąca i jedna z największych firm specjalizujących się w ochronie środowiska w Chinach, działająca w czterech głównych segmentach: ekologicznej energii, ekologicznej wody, greentech oraz ekologicznej technologii. Dzięki temu Novago ma dostęp do najbardziej zaawansowanych rozwiązań.

Chińska spółka to potentat w branży. Notowana na giełdzie w Kong Kongu ma kapitalizację przekraczającą nieco 47 mld dol. – Jesteśmy największym producentem paliwa RDF, czyli pozyskiwanego z odpadów. RDF jest wykorzystywane przez cementownie, to bardzo konkurencyjny produkt, bowiem stosunek ceny do kaloryczności wyrobu jest nieco mniejszy niż w wypadku węgla, a dodatkowo pozwala zmniejszyć ilość odpadów na wysypiskach a także emisję CO2. Żeby wejść na ten rynek, musieliśmy przeprowadzić szereg inwestycji, w tym służących odpowiedniemu suszeniu surowca, co pozwala uzyskać odpowiednie parametry energetyczne. To z tego powodu firma dynamicznie się rozwija – mówi nam Bartosz Szałek, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Novago Sp. z o.o.

Spółka chce rozwinąć współpracę z samorządami, na których spoczywają kluczowe obowiązki ustawowe w związku z unieszkodliwianiem odpadów. Firma nie pozyskuje surowca z gospodarstw domowych, lecz współpracuje z przedsiębiorstwami, które odpady odbierają, sortują, przekształcają. Do Novago trafiają pozostałości tego procesu. W związku z nowymi regulacjami, zarówno unijnymi, jak i zapisanymi w Ustawie o odpadach, także spod znaku gospodarki obiegu zamkniętego, Novago przeżywa rozkwit. Regulacje skutkują tzw. wzbudzonym popytem na paliwa alternatywne.

– Najbardziej cieszy nas, że odpady nie trafiają na składowiska w postaci nieprzetworzonej, lecz są wykorzystywane ponownie. Duże nadzieje wiążemy z modernizacją przestarzałych elektrociepłowni w Polsce. W tej chwili opalane są głównie węglem. A będą mogły używać w przyszłości biomasę i paliwo RDF, w tym takie, które produkujemy. To bardzo korzystne finansowo, pozwala bowiem zawierać długoterminowe umowy, a taka sytuacja jest dobrze oceniana przez banki. W tym roku przerobimy już ponad 1 mln ton odpadów. Stale inwestujemy, z tego wynika dynamiczny, 30. – 40 proc. wzrost przychodów rocznie. Na dobrą kondycję finansową spółki wpływa również samowystarczalność energetyczna. Dzięki kogeneracji sami produkujemy energię cieplną i elektryczną. Z biogazu uzyskujemy metan, służący do wytwarzania prądu w takich ilościach, że oferujemy go również na rynku – dodaje Bartosz Szałek.

Rafał Mierzejewski